OTEVŘENÝ PROSTOR: FAIR TRADE, FREE TRADE, NEBO JINAK?
27.-31. ledna 2010  (středa večer až neděle ráno, Rychta Krásensko (Moravský kras)


Leták ke stažení [download id=“468″] | Přihláška [download id=“470″] [download id=“472″]


Zveme vás na seminář o kořenech, environmentálních a sociálních důsledcích a alternativách tzv. volného obchodu. Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových pohledů na ekonomickou globalizaci v časech ekologické a hospodářské krize.

Seminář je určen pro aktivisty, ekonomy a akademiky zaměřené na problematiku rozvoje, mezinárodního obchodu a globalizace, pro členy státní správy a samospráv, studenty a další zájemce.

Účast na semináři přislíbili i Prof. Joachim Becker z Wirtschaftsuniversität Wien, Jean-Marie Krier  z rakouské organizace pro rozvojové vzdělávání KommEnt a  Juraj Zamkovský ze  slovenských Priatel Zeme – CEPA

Přihlášku lze stáhnout  výše, případně na požádání pošleme tištěnou verzi. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, čím vás seminář zaujal, co od něho očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či diskutovali.

Přihlášky přijímáme do neděle 10. ledna 2010, v následujícím týdnu (do 15.1.10) vás vyrozumíme,  zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy.   Účastnický poplatek bude 1500-2500 Kč, podle vašich možností, cena  včetně ubytování a stravy. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, prosíme v tom případě zdůvodněte v přihlášce. Cestovné nehradíme, tlumočení bude zajištěno. Více o Rychtě Krásensko >> http://www.lipka.cz/index.php?prac=rychta

Tento seminář organizuje  Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií, Společností pro Fair Trade a Katedrou environmentálních studií FSS MU.  Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Jiří Silný. Více informací o semináři žádejte u Elišky Balharové (732 440 930), případně pište na: openspace2010@email.cz či na Trast pro ekonomiku a společnost, Dvořákova 13,  602 00 Brno.


Činnost Trastu pro ekonomiku a společnost podporuje Nadace Open Society Fund Praha. Seminář je organizován s finanční podporou Evropské unie.  Obsah dokumentu je zcela na odpovědnosti Společnosti pro Fair Trade a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.