PenizeNeboZivot_mensi(2)

Peníze, nebo život?
Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku    

Co jsou alternativní ekonomické praktiky, jaké existují a jak se rozvíjejí v ČR? Jak dnes funguje nepeněžní ekonomika samozásobitelství a sdílení, a jak jsou úspěšné nové potravinové iniciativy zdola? Jak spolupracují, z čeho vycházejí, co jim brání a co pomáhá?

Přijďte s námi přemýšlet a diskutovat nejen o těchto otázkách.

Kdy: pátek 21. října 2016

Kde: Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, Joštova 10, Brno, Posluchárna 21

Vstup zdarma, registrace není nutná. Bližší informace: Lucie Sovová, sovova@mail.muni.cz, Katedra environmentálních studií FSS MU


Program:

10:30 Naďa Johanisová: Úvodní slovo – cíl semináře

10: 45 Naďa Johanisová a Lucie Sovová: Alternativní ekonomické praktiky v České republice: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternativami  2014-15

11: 15  Petr Jehlička a  Petr Daněk: Samozásobitelství a sdílení potravin v ČR: výsledky sociologického průzkumu

11: 45 Jan Valeška: Místní potravinové iniciativy v akci u nás a v Evropě

12:15 – 13: 00 Občerstvení (zajišťuje družstvo Tři ocásci)

13:00: Petr Gibas: Pražské zahrádkářské kolonie optikou městské politické ekologie

13:30  Hana Bernardová:  Nadace Pro půdu: nový pohled na vlastnictví a přístup k půdě

14:00  Jan Blažek: Lokální potravinové iniciativy v Brně

14:30 – 15.00 Přestávka

15:00 – 16:30 Kulatý stůl: setkání praktiků s akademiky: plány na další spolupráci  (místnost bude upřesněna)


Akce byla podpořena grantovým projektem GAČR č. 14-33094S