Srdečně zveme na 17. ročník semináře Otevřený prostor 24: SÍLA JE V SOLIDARITĚ: Jak získávat zdroje a budovat odolnost ekonomiky dobrého života?

Online přihlašovací formulář.

Letáček akce ke stažení zde. Zde naleznete oficiální pozvánku.

Ekonomika založená na maximalizaci zisku a na nekonečném růstu bez ohledu na ničení planety a na negativní následky pro kvalitu života lidí a přírodu je téměř všudypřítomná. Mění ve zboží přírodní zdroje, výrobky, myšlenky i lidi. Působí prohlubování nerovností a vyvolává nové a nové krize, konflikty a války a vede naší civilizaci do ekologické katastrofy. Neudržitelnost současného stavu si uvědomuje stále více lidí a sílí různá alternativní hnutí usilující o změnu ekonomiky a společnosti směrem k naplňování potřeb způsobem, který bude spravedlivý a nebude ničit životní prostředí – k ekonomice dobrého života.

Ekologické zemědělství, lokální, sociální a solidární ekonomika, společně sdílené statky (commons), družstevnictví atd. mají ale těžký život, protože současná společnost nedoceňuje hodnoty, na kterých jsou tyto iniciativy založeny.

  • Jak v nehostinném prostředí přežívat a posilovat odolnost a vzájemnou podporu?
  • Jak získávat finanční, znalostní, organizační, technické a osobnostní zdroje?
  • Jak rozšiřovat společný prostor pro alternativy?

Pozornost budeme věnovat existujícím iniciativám, např. Síti solidárních ekonomik; těm, které se rodí, jako je projekt etické banky v ČR; ale i těm, které teprve vzniknou.

Kdy? 7. – 11. února 2024 (středa večer až neděle ráno)

Kde? V ekologickém středisku Rychta na Krásensku

OTEVŘENÝ PROSTOR

Na semináři budeme program tvořit společně, přímo na něm. Zvolili jsme organizační formu, která se snaží usnadnit neformální komunikaci a navodit atmosféru důvěry a spolupráce – formu otevřený prostor (open space). Ta umožňuje přítomným s pomocí facilitace rozhodovat o náplni jednotlivých programových bloků přímo na místě. Zároveň se stírá rozdíl v rolích lektorských a účastnických – všichni se aktivně podílejí na tvorbě programu i jeho realizaci.

Přihlášky přijímáme do 3. ledna 2024. Po uzavření přihlašování budete vyrozuměni, zda jsme Vás na seminář vybrali, a požádáme o zaplacení nevratné zálohy 400 Kč.

Účastnický poplatek činí 2 800 až 5 800 Kč. Výše, kterou přispějete, záleží na vašich možnostech. Pokud je pro vás obtížné účastnický poplatek i v minimální variantě uhradit, dejte nám prosím vědět. Pokusíme se společně najít řešení.

Organizátorský tým: Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií a RE: SET – Platformou pro sociálně–ekologickou transformaci.

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat na: openspace@thinktank.cz.

Těšíme se na vás!