Uzávěrka přihlášek je 6. ledna 2019.  V odůvodněných případech lze poskytnout slevu na účastnickém poplatku. Více informací openspace@thinktank.cz.

Přihláškaonline formulář pro přihlášení
Letáček ke stažení: letáček A5 (PDF), letáček A4 (PDF)
Pozvánka ke stažení: leták pozvánka (PDF)


Zveme vás na 13. ročník semináře otevřený prostor, zaměřeného na společenské souvislosti bydlení

Kdy? 30. ledna až 3. února 2019 (středa večer až neděle ráno)
Kde? V Ekocentru Renata, Bělá u Jevíčka

Jak vyjmout bydlení z tlaku trhu? Je bydlení dostupné? Jak bydlet v nerůstových časech? Jak bydlet spolu? Kde hledat cesty ke komunitnímu bydlení?  Co mohou podniknout/dělat obce pro dostupné bydlení? Existuje u nás sociální bydlení? Jaké jsou příklady dobré praxe? Jak funguje svépomocné bydlení? Kdo žije v ekokomunitách? Co je co-housing? Jak funguje sociální squat? Kdo má právo na město? To jsou jen některé z otázek, které bychom na tomto setkání rádi probrali. 

Všichni účastníci budou zároveň i lektory a naopak. Program budeme tvořit až na místě s pomocí facilitátora. Seminář je určen pro praktiky a akademiky, studenty a aktivisty, vesničany a měšťáky, zastupitele a starosty, sociální podnikatele, družstevníky, úředníky, členy nevládních a církevních organizací, architekty a urbanisty, učitele, novináře a všechny, kdo se o ekologicky a sociálně udržitelné bydlení zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat vlastní zkušenosti nebo realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte).

Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné zde.

Mezi účastníky bude i Jere Kuzmanic, Chorvat, který vystudoval v Holandsku, kde žil delší dobu v sociálním squatu. Nyní působí na jedné z barcelonských univerzit. Jako urbanista se ve své nedávno obhájené disertaci zaměřil na přístupy k městskému plánování, které jsou v souladu s filosofií nerůstu. Tlumočení bude zajištěno.

Očekáváme, že do formuláře napíšete něco o sobě, co od semináře očekáváte a jaké téma chcete diskutovat. Prosíme nebuďte příliš struční, vaše odpovědi nám pomohou vybrat účastníky tak, aby byl seminář pro všechny obohacující. Online přihlašovací formulář naleznete zde.

Přihlášky přijímáme do 31. prosince 2018. Během následujícího týdne (nejpozději 8. ledna 2019) vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy.

Účastnický poplatek bude 2500–5000 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, případně uhradit dopravu. Prosíme, uveďte v takovém případě zdůvodnění svého požadavku v přihlášce.

Seminář se bude konat v Ekocentru Renata Bělá u Jevíčka. Více informací najdete na jeho webu: https://www.renatanet.cz

Otevřený prostor: bydlení jako společenská otázka organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií, Katedrou environmentálních studií FSS MU a Alternativou zdola

Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová, Standa Kutáček a Markéta Vinkelhoferová. Těšíme se na vás!

Více informací o semináři žádejte u:
Nikoly Fouskové na tel: 603 863 351
či na e-mailu: openspace@thinktank.cz