logo-os17

 

KE STAŽENÍ:
PŘIHLÁŠKA Open Space 2017 (DOC, vpisovací formulář),
POZVÁNKA OS17 (PDF, podrobné informace)
LETÁČEK OS17 (PDF, letáček vhodný k tisku), (PDF, letáček vhodný na internet)

 

Zveme vás do Krkonoš na jedenáctý seminář typu otevřený prostor,
tématem bude podnikání pro lidi a planetu.

Kdy: 1.- 5. února 2017 (středa večer až neděle ráno)
Kde: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, Krkonoše

Je „odpovědná firma“ fikce nebo realita? Jak neničit životní prostředí a přitom nekrachnout? Co je sociální a solidární ekonomika a jak funguje v zahraničí? Co jsou „benefit companies“ a objevují se i u nás? Jak se liší společensky odpovědná firma od  environmentálního/eko-sociálního podniku? Jaké jsou zkušenosti s regulací velkých firem? Jak nastavit lépe podmínky pro eko-sociální podnikání? Jak založit (eko-)sociální podnik? Jaká může být role občanské společnosti, církví a obecních samospráv v přechodu k udržitelnější produkci a spotřebě? Jak prosazovat politiky na podporu sociální a solidární ekonomiky (na úrovni větších celků, ministerstev a vlády), jaká legislativa je nyní na stole? To jsou jen některé z otázek, které bychom na tomto setkání rádi probrali.

Všichni účastníci budou zároveň i lektory a naopak. Seminář je určen pro sociální, eko- i jiné podnikatele, úředníky a právníky, radní a starosty, aktivisty, studenty, členy nevládních a církevních organizací i místních akčních skupin, učitele, akademiky, novináře a všechny, kdo se o sociálně a udržitelné podnikání a jeho různé podoby zajímají či se v nich aktivně angažují. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). Mezi účastníky bude i Jason Nardi, původem z Florencie, konzultant a člen výboru mezinárodního sdružení pro solidární ekonomiku RIPESS. Tlumočení bude zajištěno.

Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné zde.

Přihlášku lze stáhnout na této stránce (nahoře). Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: napište nám něco o sobě, co od semináře očekáváte a jaké téma chcete diskutovat. Vaše motivační dopisy nám pomohou vybrat účastníky tak, aby byl seminář pro všechny obohacující.

Přihlášky přijímáme do neděle 15. ledna 2017 na emailu openspace@thinktank.cz. Během následujícího týdne (nejpozději 23. ledna) vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy.razitko

Účastnický poplatek bude 2000–3000 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, případně uhradit dopravu. Prosíme uveďte v takovém případě zdůvodnění svého požadavku  v přihlášce.

Seminář se bude konat ve středisku ekologické výchovy SEVER. Více informací najdete na jeho webu.

Otevřený prostor: Podnikání pro lidi a planetu organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií (v rámci projektu SUSY – SUstainable and SolidaritY economy, www.solidarni-ekonomika.cz), P3 – People, Planet, Profit a Katedrou environmentálních studií FSS MU.

Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Nikoly Fouskové (603 863 351) či na e-mailu: openspace@thinktank.cz (tam také posílejte přihlášky). Těšíme se na vás!

loga-znovu