headOS16

KE STAŽENÍ:
PŘIHLÁŠKA Open Space 2016 (DOC, vpisovací formulář), (PDF, ve verzi pro tisk)
POZVÁNKA OS16 (PDF, podrobné informace)
LETÁČEK OS16 (PDF, letáček vhodný k tisku), (PDF, letáček vhodný na internet)

Zveme vás do Bílých Karpat na již desátý seminář typu otevřený prostor, tentokrát o měkkých a lokálních cestách k odolnosti vůči klimatickým změnám. 
3. – 7. února 2016 (středa večer – neděle ráno), Centrum Veronica Hostětín

  • Jak se připravit na extrémní jevy počasí na komunitní úrovni?
  • Jaké jsou možnosti v oblasti staveb, energie, hospodaření s vodou, peněz a místní měny, pěstování a zpracování potravin?
  • Co mohou dělat obce, rodiny, nevládní a církevní organizace, místní akční skupiny a místní spolky k podpoře místní soběstačnosti a zajištění základních potřeb ve chvílích krize?
  • Co je resilience a co jí napomáhá v sociální oblasti?
  • Jaké jsou již fungující  řešení na místní úrovni? A v zahraničí?

To jsou jen některé z otázek, o nichž doufáme, že na tomto setkání zazní. Všichni účastníci budou zároveň i lektory a naopak. Seminář je určen pro aktivisty, studenty, členy nevládních a církevních organizací i místních akčních skupin, radní a starosty, zemědělce, podnikatele, učitele, úředníky, akademiky, hasiče, novináře a všechny, kdo se o problematiku odolnosti komunit tváří v tvář klimatickým změnám zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné zde.

31.3.15-Holly-oats-in-field--e1430304573394Zahraničním hostem bude britská aktivistka za „jídlo zblízka“ Holly Tiffen. Tlumočení zajištěno. Holly vystudovala ekologii na Univerzitě v Ulsteru a posledních dvacet let je aktivní v nejrůznějších environmentálně a komunitně zaměřených projektech zahrnujících např. podporu domácího kompostování, komunitní obnovitelné zdroje, ochranu ovocných stromů a především jídlo zblízka. V současné době se angažuje v Transition Town Totnes.

(foto: Earthcare Education Aotearoa)

Přihlášku lze stáhnout na této stránce (odkaz výše), případně na požádání pošleme elektronickou či tištěnou verzi. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, co od semináře očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt budete na semináři prezentovat či diskutovat. Vaše motivační dopisy nám pomohou vybrat účastníky tak, aby byl pro všechny obohacující.

Přihlášky posílejte na email openspace@veronica.cz do středy 13. ledna 2016, během následujícího týdne (do 18.ledna) vás vyrozumíme,  zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy. Účastnický poplatek bude 2000–3000 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku. Prosíme uveďte v takovém případě zdůvodnění v přihlášce. Cestovné nehradíme.

Více o pasivním domě Centra Veronica Hostětín, kde budeme ubytovaní a kde bude seminář probíhat, si můžete přečíst na těchto stránkách.

Seminář Otevřený prostor: Místní ekonomika a klimatické změny organizuje: Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekologickým Institutem Veronica (Brno a Hostětín), Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a Czech Globe (Brno). Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Elišky Suchanové (tel: 732 440 930) či na e-mailu: openspace@veronica.cz (tam také posílejte přihlášky) .

logaOS16