Společnost pro trvale udržitelný život pořádala 1. dubna 2014 besedu na téma alternativní ekonomiky. Mezi přednášejícími byli:

  • Ing. Magdalena Huncová, Ph.D. odborná asistentka UJEP, Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem
  • Mgr. Lukáš Policar, o.s. Jules a Jim, sociální podnikání
  • Dr. Jiří Silný, ekumenická akademie – Fair Trade
  • Ing. Miloslava Kettnerová,PRO-BIO LIGA – koordinátorka projektů komunitou podporovaného zemědělství. Pěstitelka zeleniny na komunitní zahradě KomPot

Na odkaze níže naleznete filomvý záznam besedy a prezentace jednotlivých hostů.

http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1120:zaznam-a-dalsi-materialy-z-besedy-na-tema-alternativni-ekonomika-1-4-2014&catid=12&Itemid=93