Ekumenická akademie pořádá v sobotu sobota 31. března 2007 v Praze seminář se známým německým ekonomem Hansem Diefenbacherem.

Ekumenická akademie zve na seminář Solidární ekonomika – alternativa ke globalizaci. Koná se v sobotu 31. března 2007 od 9.30 do 12.30.

Místo konání: Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1, velká
posluchárna v 1. patře

Seminář zahájí přednáška Hanse Diefenbachera, předního německého odborníka
v oblasti alternatiní ekonomiky, který ukáže proč má smysl budovat lokální
struktury solidární ekonomiky a jaké jsou její principy a formy.

Na konkrétních příkladech přednášející vysvětlí proč jsou některé
iniciativy solidární ekonomiky úspěšné a jiné nikoli. V závěru přednášky
navrhne jak by se měly změnit rámcové podmínky hospodaření v Evropě, aby
byly tomuto typu ekonomiky příznivější.

Následovat bude diskuse nad referátem se zaměřením na možnosti aplikace
těchto myšlenek v českém prostředí.

Tlumočení je zajištěno. Vstup je volný. Předběžné přihlášky k účasti jsou
vítány, ale nejsou nezbytné.

Dr.Hans Diefenbacher se narodil roku 1954 v Mannheim, studoval
národohospodářství v Heidelbergu, Freiburgu a Kasselu. V současnosti
působí jako mimořádný profesor na fakultě hospodářských věd univerzity v
Kasselu a je referentem pro ekonomii při Evangelickém výzkumném centru
(FEST) v Heidelbergu.

Seminář je součástí projektu Pražská škola alternativ, podporovaného
Vestfálskou evangelickou církví

Jiří Silný (ekumakad@volny.cz)

www.ekumakad.cz

Informace o semináři na stránkách Ekumenické akademie.

Více informací o Dr. Diefenbacherovi (německy).