TES bude prezentovat diskusní sešit Petra Gočeva („Co opravňuje vertikální přerozdělování?…“) na tématické besedě k otázce role státu v oblasti sociálně zaměřeného přerozdělování. Beseda se koná při příležitosti 10. výročí vzniku časopisu Marathon.

27.11.2006 | 17.30 | VŠFS Estonská 500 (místnost 125 nebo 126)
Na besedě k 10. výročí vzniku časopisu Marathon bude prezentován diskusní sešit člena Trastu pro ekonomiku a společnost Petra Gočeva: Co opravňuje vertikální přerozdělování? Imanentní krtitika neoliberálního a neoklasického přístupu. Diskusní sešit bude možné na místě zakoupit.

Akci pořádá Doc. Radim Valenčík, CSc. – vedoucí katedry ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS