Trast pro ekonomiku a společnost vydává nový diskusní sešit – tentokráte na téma důchodové reformy. Ivan Lesay v textu „Bude česká důchodová reforma fundamentální“ rozebírá argumenty provázející diskusi o důchodové reformě a rizika některých návrhů.

Elektronicky je možné diskusní sešit stáhnout zde [download id=“695″]. Tištěnou verzi si můžete za 50/250 Kč (cena pro jednotlivce, resp. instituce) objednat na adrese Trastu.

Slovo editora

Veřejné rozpočty v Česká republice stojí před několika nezbytnými reformami. Současný stav nelze udržet a ať bude u vlády kdokoliv, musí reformovat. Penzijní systém je jednou z hlavních priorit. Současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný a je tedy nutné jej zásadně změnit. Čím dříve, tím lépe. Na váhání můžeme všichni ošklivě doplatit. Toto jsou dominantní a nezpochybňované předpoklady v mediálním i expertním diskursu v CR.  Politické strany napříč ideologickým spektrem proto navrhují přechod od současného systému k odlišným modelům. Toto je však velice závažná změna, která se hluboce dotýká nás všech. Je proto nesmírně důležité odstoupit od mediálních klišé a zamyslet se nakolik je tento obrázek pravdivý. Jaký typ reformy je opravdu nutný? Jaké jsou širší důsledky navrhovaných řešení?

Tento diskusní sešit nabízí průvodce na cestě hledání odpovědí na tyto otázky. Ivan Lesay velice přístupným způsobem diskutuje nejrůznější argumenty pro a proti navrhovaným reformám a vyvrací spoustu mýtů, které diskusi doprovází. Jeho diskusní sešit vyjasňuje rozdíly a skutečný význam možných směrů, kterými se reforma může ubírat. Autor ukazuje nakolik je dominantní konsensus zavádějící.

Tento text je proto zásadním příspěvkem umožňujícím se zorientovat se v problematice důchodové reformy a identifikovat možné směry, kterými se lze v ČR ubírat. V sázce je opravdu hodně. A existuje několik závažných důvodů, proč se domnívat, že můžeme v budoucnosti doplatit právě na řešení, která máme v současní době na stole.

Jan Drahokoupil * Editor publikací Trastu pro ekonomiku a společnost

Další diskusní sešity Trastu pro ekonomiku a společnost >>>