Trast pro ekonomiku a společnost právě vydal nový diskusní sešit Petra Gočeva s názvem „Co opravňuje vertikální přerozdělování?“, který má v podtitulu „Imanentní kritika neoklasického a neoliberálního přístupu“.

Práce se zabývá otázkou oprávněnosti státem vynucovaného progresivního vertikálního přerozdělování příjmů z hlediska spravedlnosti, užitku, efektivity a svobody. V souvislosti s uvedenými hledisky zjišťujeme, že zvýšení míry progresivního vertikální přerozdělování může vést v podmínkách historicky vzniklého kapitalismu ke zlepšení ve všech uvedených ohledech. Tato argumentace je podána formou imanentní kritiky neoklasické ekonomie a neoliberální politické filosofie. Pozornost je tak věnována především kritice následujících tezí: 1) teze, že v podmínkách tržního kapitalismu získává každý výrobní faktor podíl na celkovém produktu odpovídající jeho specifickému příspěvku k tvorbě tohoto produktu; 2) teze, že intersubjektivní nesrovnatelnost individuálních užitků znemožňuje konstatování, že celkový užitek by byl maximalizován rovným rozdělováním fixního produktu; 3) teze, že zvýšení míry vertikálního přerozdělování vždy vede ke zmenšení přerozdělovaného produktu a 4) teze, že vertikální přerozdělování je svobodě nepřátelským přežitkem paternalistického sociálního státu. Výsledky práce jsou formulovány ve vztahu k posouzení navrhovaných nebo probíhajících reforem veřejných rozpočtů.

Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat zde objednavka@thinktank.cz. (cena je 50,- Kč pro jednotlivce a 250,- Kč pro instituce; poštovné a balné min. 25,- Kč podle počtu kusů).

Elektronická verze je ke stažení zdarma: stáhnout [download id=“794″]