Připravujeme k vydání publikaci předválečného družstevního činovníka a člena londýnské exilové vlády Ladislav Feierabenda „Venkovské družstevnictví v Československu do roku 1952“. Kniha vyšla původně anglicky v USA a pro české vydání ji připravuje Naďa Johanisová

Ve spolupráci s Družstevní asociací, rodinou Feierabendovou  a nakladatelstvím Stehlík ve Volarech se chystáme vydat v překladu N. Johanisové knížku Venkovské družstevnictví v Československu do roku 1952. Autor knížky, předválečný  družstevní činovník a člen londýnské exilové vlády Ladislav Feierabend, ji původně napsal anglicky ve svém druhém exilu v USA v roce 1952.  Knížka popisuje počátky družstev za Rakouska Uherska a jejich rozkvět za první republiky, srozumitelně vysvětluje principy, úspěchy, organizaci a  problémy kampeliček, elektrifikačních družstev, lihovarnických a dalších demokratických podniků v Česku, Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Vesnická družstva přežila nacismus, ale zničil je komunismus, když všechna sdružení sedláků „sdola“ pohltila tzv. jednotná zemědělská družstva. Knížku, ilustrovanou dobovými fotkami,  (v originále má i s tabulkami 125 stran) si můžete již dnes zamluvit u nakladatelství Stehlík na e-mailu: ivos.stehlik@tiscali.cz.