Trast ve spolupráci s ZO ČSOP Veronica vydal výsledek téměř roční práce Jitky Uhlířové, která podrobně analyzovala míru udržitelnosti modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně – pasívního domu – seminárního centra, centrální biomasové výtopny, moštárny, kořenové čistírny, solárních panelů, šetrného veřejného osvětlení.

Jitka Uhlířová: Co přinesly projekty v Hostětíně? Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje. Brno, červen 2008. ISBN 978-80-904148-1-5.

Analýza ke stažení: [download id=“520″].

Více o projektu >>>

Impuls ke zpracování této podrobné studie hostětínských projektů vznikl na semináři „Open space o lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji“, který Trast pro ekonomiku a společnost uspořádal na počátku roku 2007. Na semináři se sešli lidé, kteří se tak či onak věnují otázkám místního rozvoje, potravin z místních zdrojů, udržitelné ekonomiky, vztahu ekonomiky a životního prostředí. Diskuse se stočily též k velmi zajímavým hostětínským projektům – a zazněla otázka, zda skutečně vedly k nasměrování rozvoje obce k udržitelnosti. Projekt mohl být realizován díky podpoře z Norského finančního mechanismu, a na dalším Open Space, tentokrát přímo v Hostětíně v lednu 2008, jsme již mohli diskutovat předběžné výsledky analýzy, kterou právě držíte v ruce. Diskusí nad konceptem konečného textu pak ještě proběhly nesčetné. Doufejme jen, že i díky nim se text stal vyváženým a věrným zhodnocením míry, do jaké lze hostětínské projekty považovat za příklady praktických kroků k naplnění konceptu udržitelného rozvoje.