Trast pro ekonomiku a společnost uspořádal 23.-25.8. exkurzi do firmy Elektrizitätswerke Schönau v jihozápadním Německu…

V Schönau sídlí společnost EWS (Elektrizitätswerke Schönau), která vzešla z občanské protiatomové iniciativy a od svého vzniku se zaměřuje na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Exkurze se zúčastnilo sedm lidí. Paní Sladek nás během pátku 24.8. seznámila s podrobnostmi fungování EWS Schönau a trhu s elektřinou, provedla nás po zajímavých fotovoltaických instalacích ve dvouapůltisícovém Schönau.

Fotografie z exkurze.

Více o EWS:

HistorieV roce 1986, po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu, spojila hrstka občanů dvoutisícového jihoněmeckého městečka  Schönau své síly a založila skupinu „Rodiče za budoucnost bez atomu“. Jejím cílem bylo hlavně zvýšit zájem ostatních obyvatel o spotřebu energie. Pořádali například soutěže v šetření energií nebo oslovili místního dodavatele energie, aby nějakým způsobem ocenil ty, kteří jsou schopni šetřit. Firma se však k jejich požadavku postavila velmi chladně. „Rodiče“ se nedali a po třinácti letech a 2 referendech odkoupili jakoprvní komunita v Německu lokální distribuční síť a začali poskytovat energii sami.Elektrizitätswerke SchönauEWS elektřinu neprodukuje, pouze distribuuje. Snaží se své zákazníky motivovat k investicím do šetrných technologií, které „myslí“ na budoucnost. Takovými incentivami jsou například lineární tarify bez množstevních slev nebo vyšší výkupní ceny elektřiny z kogeneračních jednotek. EWS směřuje k tomu, aby nejméně 40 % elektřiny bylo vyrobeno lokálně. To je totiž procento elektřiny z jádra, které dodává distributor KWR (bývalý místní dodavatel – firma, která nevyšla „Rodičům“ vstříc). Cílem je zejména poukázat na to, že je možné produkovat velké množství elektřiny úsporně, obnovitelně a hlavně v malých, decentralizovaných a kogeneračních jednotkách. Firma se též zaměřuje na solární energii, okatým příkladem je osazení střechy místního presbyteriánského kostela fotovoltaickými články.Od roku 1999 – rok po liberalizaci trhu s elektřinou – se EWS rozrostla po celém Německu. V současnosti obsluhuje na 30.000 zákazníků. Cílem firmy není maximalizace zisku, ale zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na trhu s elektrickou energií. Využívá přitom svoji politickou moc, založenou na rostoucím vlivu podniku. Neužívá běžných marketingových aktivit, spoléhá na osobní doporučení spokojených zákazníků, a své zisky investuje na propagaci zdrojů elektřiny, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Dokonce pomáhá zájemcům založit si vlastní zdroj elektřiny a přebytky od nich odkupuje do sítě.