Trast pro ekonomiku a společnost hledá pro svůj program Přímé zahraniční investice externího spolupracovníka na Slovensku. Náplní práce bude výzkum dopadů přímých zahraničních investic na regionální a národní ekonomiku v SR v rámci tříletého projektu „Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: What kind of competitiveness for the Visegrad Four?“.

Trast pro ekonomiku a společnost hledá pro svůj program Přímé zahraniční investice externího spolupracovníka na Slovensku. Náplní práce bude výzkum dopadů přímých zahraničních investic na regionální a národní ekonomiku v SR v rámci tříletého projektu „Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: What kind of competitiveness for the Visegrad Four?“. Na výzkumu spolupracují výzkumníci z ostatních zemí Višegrádu a z Velké Británie (Centre for Research in European Business and Economy, Univesity of Hertfordshire).

Projekt začíná na jaře 2007. Očekáváme 1,5-2 měsíce práce ročně za odměnu cca 1800 EUR/rok. V prvním roce řešení očekáváme zpracování případové studie dotované zahraniční investice na Slovensku. V následujících letech se bude spolupracovník účastnit výzkumu státních ekonomických strategií v SR v kontextu zemí Višegrádu. Spolupracovník se bude účastnit dvou projektových setkání ročně, která proběhnou v zemích V4 a v Londýně. Náklady na účast na setkáních budou plně hrazeny organizátory

Požadujeme zájem o oblast přímých zahraničních investic, ekonomické, sociologické nebo politologické vzdělání (i studenty příslušných oborů – možnost diplomové práce), spolehlivost, obecné analytické schopnosti, schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 9. března 2007.

Stručný motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail testrast@gmail.com nebo poštou. Více informací podá Stanislav Kutáček na telefonu +420 736 643 394.