Zveme vás na exkurzi do německého městečka Schönau (Schwarzwald), které je v Německu známé jako „energetický rebel“. V Schönau sídlí společnost EWS (Elektrizitätswerke Schönau), která vzešla z občanské protiatomové iniciativy a od svého vzniku se zaměřuje na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Historie
V roce 1986, po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu, spojila hrstka občanů dvoutisícového jihoněmeckého městečka  Schönau své síly a založila skupinu „Rodiče za budoucnost bez atomu“. Jejím cílem bylo hlavně zvýšit zájem ostatních obyvatel o spotřebu energie. Pořádali například soutěže v šetření energií nebo oslovili místního dodavatele energie, aby nějakým způsobem ocenil ty, kteří jsou schopni šetřit. Firma se však k jejich požadavku postavila velmi chladně. „Rodiče“ se nedali a po třinácti letech a 2 referendech odkoupili jako
první komunita v Německu lokální distribuční síť a začali poskytovat energii sami.

Elektrizitätswerke Schönau

EWS elektřinu neprodukuje, pouze distribuuje. Snaží se své zákazníky motivovat k investicím do šetrných technologií, které „myslí“ na budoucnost. Takovými incentivami jsou například lineární tarify bez množstevních slev nebo vyšší výkupní ceny elektřiny z kogeneračních jednotek. EWS směřuje k tomu, aby nejméně 40 % elektřiny bylo vyrobeno lokálně. To je totiž procento elektřiny z jádra, které dodává distributor KWR (bývalý místní dodavatel – firma, která nevyšla „Rodičům“ vstříc). Cílem je zejména poukázat na to, že je možné produkovat velké množství elektřiny úsporně, obnovitelně a hlavně v malých, decentralizovaných a kogeneračních jednotkách. Firma se též zaměřuje na solární energii, okatým příkladem je osazení střechy místního presbyteriánského kostela fotovoltaickými články.

Od roku 1999 – rok po liberalizaci trhu s elektřinou – se EWS rozrostla po celém Německu. V současnosti obsluhuje na 30.000 zákazníků. Cílem firmy není maximalizace zisku, ale zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na trhu s elektrickou energií. Využívá přitom svoji politickou moc, založenou na rostoucím vlivu podniku. Neužívá běžných marketingových aktivit, spoléhá na osobní doporučení spokojených zákazníků, a své zisky investuje na propagaci zdrojů elektřiny, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Dokonce pomáhá zájemcům založit si vlastní zdroj elektřiny a přebytky od nich odkupuje do sítě.

Instrukce

Odjezd:    23.8.2007 (Brno – Praha – Plzeň) – v dopoledních hodinách, přesný čas odjezdu bude upřesněn. Doprava bude zajištěna klimatizovaným autobusem.

Program

23.8. 2007 – ve večerních hodinách příjezd do Schönau, ubytování v hotelu (se snídaní).

24.8. 2007 – 9.00 – 18.00 exkurze EWS Schönau (bude se nám věnovat přímo paní Ursula Sladek, zakládající členka skupiny Rodiče za budoucnost bez atomu a v současnosti výkonná ředitelka EWS).

        – 18.00 odjezd zpět do Česka.

25.8. 2007 – v ranních hodinách příjezd do Plzně-Prahy-Brna.

Účastnický poplatek

999,- Kč (vč. ubytování, bez stravy). Účastnický poplatek je možné zaplatit na účet č. 2055052309/0800, variabilní symbol 701, případně při nástupu do autobusu v hotovosti.
Dorozumívacím jazykem bude nejspíše němčina, dle dispozic EWS možná i angličtina, překlad bude zajištěn.

Přihlášky

Přihlašujte se do 17. 8. 2007 u Lucie Lustigové (tel. 737 621 328, luclus@centrum.cz). V přihlášce prosím uveďte jména a příjmení přihlašovaných osob a kontaktní údaje (e-mail a telefon). Přepošlete tuto pozvánku prosím i dalším lidem, které by akce mohla zajímat.

Bližší informace o EWS Schönau lze najít na stránkách www.ews-schoenau.de.
Informace o exkurzi na internetu: www.thinktank.cz.

Na vaši účast se těší

Lucie Lustigová, Stanislav Kutáček, Trast pro ekonomiku a společnost – www.thinktank.cz
Exkurze proběhne v rámci projektu „Marketingová studie společnosti pro obchod se zelenou elektřinou“, který podpořila Nadace partnerství.