V září 2014 proběhne v Lipsku velká událost nerůstového roku – 4. mezinárodní konference o nerůstu (Fourth International Conference onDegrowth for Ecological Sustainability andSocial Equity). 

Více informací o řečnících a cílích konference naleznete v tiskové zprávě.

Veškeré informace pak na webových stránkách konference.