Členství v TESu

Členství v Trastu je možné formou přispívajícího a aktivního členství. Členem Trastu může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členský příspěvek na rok činí 300 Kč.

přihláška za člena ke stažení [.pdf]


Přispívající členství

a) přispívající členství v Trastu vzniká přijetím za člena na základě schválení podepsané písemné přihlášky výkonnou radou.

b) přispívající člen Trastu má právo:

  • účastnit se jednání členského shromáždění,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Trastu,
  • podílet se na praktické činnosti Trastu.

c) přispívající člen Trastu má povinnost:

  • dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů Trastu,
  • aktivně hájit zájmy Trastu, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Trastu,
  • účastnit se jednání orgánů Trastu, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  • zaplatit členský příspěvek.

Aktivní členství

a) aktivní členství v Trastu vzniká přijetím za člena na základě schválení podepsané písemné přihlášky členským shromážděním Trastu. O přijetí rozhoduje členské shromáždění na svém nejbližším jednání.

b) aktivní člen Trastu má shodná práva a povinnosti jako přispívající člen. Navíc má právo:

  • volit orgány Trastu a být volen do těchto orgánů,
  • nahlížet do všech dokumentů Trastu,
  • na poskytnutí informací od výkonné rady o činnosti Trastu.

Sympatizant spolku

Pokud se chcete stát sympatizantem (který pouze sympatizuje s naší činností  a dostává pozvánky na členské schůze a zápisy z nich), stačí napsat pár vět o sobě na e-mail: info@thinktank.cz.


Další informace o právech a povinnostech členů jsou uvedeny ve stanovách.